Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimui

Paramos priemonė1
VP3-1.4-AM-09-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2009-10-27         Galioja iki: 2010-01-12        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
3 089 618,61 €
Prašomas finansavimas:
10 552 187,81 €
Skirtas finansavimas:
2 927 071,86 €

Pasiūlymas teikti paraiškas visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimui

 

VP3-1.4-AM-09-K priemonės „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ kvietimas Nr. 01

 

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimui

 

Veiksmų programa

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

 

Prioritetas

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

 

Priemonė

Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas

 

Priemonės tikslas

Užtikrinti veiksmingą visuomenės informavimą ir švietimą apie aplinkos būklę ir kitus su aplinka susijusius klausimus, sudaryti palankias sąlygas visuomenei dalyvauti sprendimų priėmimo procese  bei formuoti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi politiką, skatinant visuomenės narius pasirinkti aplinkai palankų gyvenimo būdą.

 

Remiamos veiklos

Priemonės lėšomis bus finansuojamas visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką, jos būklę Lietuvoje ir išsaugojimą priemonių įgyvendinimas.

 

Galimi pareiškėjai

Valstybės biudžetinės įstaigos, regioniniai atliekų tvarkymo centrai, apskričių viršininkų administracijos, nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos ir kiti juridiniai asmenys, įsteigti vadovaujantis Asociacijų arba Viešųjų įstaigų arba Labdaros ir paramos fondų įstatymais), kurių veikla susijusi su aplinkos apsauga arba darniu vystymusi bei atitinka finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1 – 7.2 punktų reikalavimus.

 

Kvietimo suma

4.500.000 litai

 

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

2010 m. sausio 12 d.

Kur priimamos paraiškos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8-5) 272 57 58,
faks. (8-5) 272 25 63, el.p. apva@apva.lt, darbo laikas: I - IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.15-13.00 val.

 

Kur galima gauti informaciją

Tel.   (8-5) 247 79 19  
Faks. (8-5) 248 71 28
El.p. viktorija.vitiutina@apva.lt

 

Kur galima gauti dokumentus pareiškėjams

Visi susiję dokumentai skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt ir Agentūros svetainėje www.apva.lt arba atsiunčiami užklausus el.paštu viktorija.vitiutina@apva.lt

 

Kita reikiama informacija

Paraiškos turi būti antspauduotame ir užklijuotame voke išsiųstos registruotu laišku, per pašto kurjerį arba pareiškėjo įteiktos asmeniškai. Kitais adresais ar būdais išsiųstos bei vėliau pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

 Aplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-10-27

Susiję kvietimai