Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką daugiabučių namų atnaujinimui pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą

Paramos priemonė1
VP3-1.1-VRM-03-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2009-11-13         Galioja iki: 2009-12-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką daugiabučių namų atnaujinimui pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą

2009 m. spalio 28 d. Akmenės rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Regionų projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta iki 2009 m. gruodžio 31 d. Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR vidaus reikalų ministro 2009 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1V-209 bei Šiaulių regiono projektų sąrašu Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-61 2007-2010 m laikotarpiui, patvirtintu Šiaulių regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. R-41.

 

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija –  LR Vidaus reikalų ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Lina Klingienė, tel. (8 5) 255 3387, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas l.klingiene@cpva.ltLR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2009-11-13

Susiję kvietimai