Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką kaimo vietovių spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai diegti

Paramos priemonė1
VP3-1.2-VRM-01-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2009-11-13         Galioja iki: 2009-12-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką kaimo vietovių spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai diegti

2009 m. lapkričio 3 d. Trakų rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Regiono projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai: iki 2009 m. gruodžio 31 d. Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilniuje.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai” VP3-1.2-VRM-01-R priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR Vidaus reikalų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1V-446, bei Regiono projektų,  finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai” VP3-1.2-VRM-01-R priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“  sąrašu Nr.VP3-1.2-VRM-01-R-01, patvirtintu Vilniaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 10.9-45

 

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija - LR vidaus reikalų ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovas Tautvydas Umbražūnas, tel. (8 5) 249 9250, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas t.umbrazunas@cpva.lt

 

 LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2009-11-13

Susiję kvietimai