Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką dėl galimybės gyventojams elektroniniu būdu gauti neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas sudarymo. ATNAUJINTA

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-07-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-01-08         Galioja iki: 2010-02-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką dėl galimybės gyventojams elektroniniu būdu gauti neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas sudarymo. ATNAUJINTA

2009 m. lapkričio 11 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centrui išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta iki 2010 m. vasario 15 d. (Terminas PRATĘSTAS)

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūroje, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonės VP2-3.1-IVPK-07-V „Elektroninio mokymosi paslaugos“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. T-38, bei Valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-07-V-01, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. T-2.

 Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija –  Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Informaciją teikia projektų vadovė Jūratė Gerikaitė, tel. (8 5) 263 9756, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas j.gerikaite@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-01-08

Susiję kvietimai