Paskelbtas kvietimas

Kviečiame privačias asmens sveikatos priežiūros įstaigas teikti paraiškas infrastruktūros modernizavimui

Paramos priemonė1
VP3-2.1-SAM-12-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2009-11-13         Galioja iki: 2009-12-16        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
6 030 910,86 €
Prašomas finansavimas:
10 027 289,53 €
Skirtas finansavimas:
5 008 310,99 €

Kviečiame privačias asmens sveikatos priežiūros įstaigas teikti paraiškas infrastruktūros modernizavimui

KVIEČIAME PRIVAČIAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TEIKTI PARAIŠKAS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMUI

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę VP3-2.1-SAM-12-K priemonės „Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą“ (toliau – Priemonė). Kvietimo Nr. – VP3-2.1-SAM-12-K -01. Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

 

Priemonės tikslas:

Modernizuoti ir optimizuoti viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

 

Priemonės remiamos veiklos:

1. Pagal remiamą veiklos kryptį „Antrinio lygio ambulatorinių paslaugų infrastruktūros gerinimas“ – privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių antrinio lygio ambulatorines paslaugas, aprūpinimas diagnostine medicinos įranga antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti ir patalpų, susijusių su antrinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimu, remontas/ rekonstrukcija.

 2. Pagalremiamą veiklos kryptį „Dienos chirurgijos paslaugų plėtra“ – privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių dienos chirurgijos paslaugas, aprūpinimas medicinos įranga dienos chirurgijos paslaugoms teikti ir patalpų, susijusių su dienos chirurgijos paslaugų teikimu, remontas/rekonstrukcija.

 

Galimi pareiškėjai:

       1.Pagal remiamą veiklos kryptį „Antrinio lygio ambulatorinių paslaugų infrastruktūros gerinimas“ pareiškėjais arba partneriais gali būti privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios galiojančią licenciją teikti antrines ambulatorines paslaugas, kurių infrastruktūros modernizavimui prašoma finansavimo, ir paraiškos teikimo metu nenutrūkstamai teikiančios šias asmens sveikatos priežiūros paslaugas ne mažiau nei trejus metus. Pareiškėjas (partneris) paraiškos teikimo metu turi būti sudaręs sutartį su teritorine ligonių kasa dėl paslaugų, kurių infrastruktūros modernizavimui prašoma finansavimo, teikimo.

        2. Pagal remiamą veiklos kryptį „Dienos chirurgijos paslaugų plėtra“ pareiškėjais arba partneriais gali būti privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios galiojančią licenciją teikti dienos chirurgijos paslaugas ir paraiškos teikimo metu nenutrūkstamai teikiančios dienos chirurgijos paslaugas ne mažiau nei trejus metus. Pareiškėjas (partneris) paraiškos teikimo metu turi būti sudaręs sutartį su teritorine ligonių kasa dėl paslaugų, kurių infrastruktūros modernizavimui prašoma finansavimo, teikimo.

 

Kvietimo suma:

20 823 529,00 litų.

 

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas, Projektų finansavimo sąlygų aprašas ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.

 

Galutinė paraiškų pateikimo data 2009 m. gruodžio 16 d.

 

Paraiškos turi būti pateiktos adresu:

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministerija:

Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyrius

 Tel. (8 5) 266 1498, (8 5) 266 1460, Faks. (8 5) 266 1461

El. p. justina.januseviciene@sam.lt, kristina.auruskeviciene@sam.lt.

 

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra:

Centrinė projektų valdymo agentūros Sveikatos projektų skyrius

Tel. (8 5) 2191423, (8 5) 2553307

Faks. (8 5) 2514401

El. p. a.lapinskiene@cpva.lt, a.lasickiene@cpva.lt.

 

 

                                                            

 Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-11-13

Susiję kvietimai