Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 teikti paraišką krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste

Paramos priemonė1
VP2-5.2-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-03-01         Galioja iki: 2010-02-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 teikti paraišką krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste

 

2009 m. lapkričio 23 d. išsiųstas pasiūlymas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui  “Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“.

 

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos iki 2010 m. vasario 1 d. 12 val.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Lvovo g. 25, B korpusas, LT-09320 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-317 (Žin., 2008, Nr. 102-3929; 2009, Nr. 54-2149) patvirtintu VP2-5.2-SM-01-V priemonės „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūsų uoste“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

 

bei


Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.2-SM-01-V „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūsų uoste“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 patvirtinimo“ (LR susisiekimo ministro 2009 m. rusėjo 18 d. įsakymo Nr. 3-422 redakcija) 

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu, telefonu (8 5) 266 58 39, faksu (8 5) 266 58 31 ir el.p. r.sudikiene@tid.lt, a.meskauskaite@tid.lt.

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2013-03-01

Susiję kvietimai