Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką ikimokyklinių ugdymo įstaigų modernizavimui

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-06-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2009-12-01         Galioja iki: 2010-02-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką ikimokyklinių ugdymo įstaigų modernizavimui

2009 m. lapkričio 30 d. Prienų, Rokiškio, Kaišiadorių, Utenos rajonų, Panevėžio miesto savivaldybių administracijoms, Ukmergės vaikų lopšeliams-darželiams „Eglutė“, „Buratinas“, „Žiogelis“, išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Regiono projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2010 m. sausio 30 d. (Prienų rajono savivaldybės administracijai), iki 2010 m. sausio 31 d. (Ukmergės vaikų lopšeliams-darželiams „Eglutė“, „Buratinas“, „Žiogelis“, Kaišiadorių, Utenos rajonų, Panevėžio miesto savivaldybių administracijoms) ir iki 2010 m. vasario 1 d. (Rokiškio rajono savivaldybės administracijai).

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. ISAK-1121, bei Regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, 2007-2013 m. laikotarpio sąrašais:

Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-21, patvirtintu Kauno regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. 4.

Nr. 51, patvirtintu Panevėžio regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. R 2-62.

Nr. 01, patvirtintu Vilniaus regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. 10.9-68.

Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-91, patvirtintu Utenos regiono plėtros tarybos 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. 153-47.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovas Giedrius Lapėnas, tel. (8 5) 243 16 30, faksas (8 5) 251 44 01, el. paštas G.Lapenas@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-12-01

Susiję kvietimai