Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas kolegijų infrastruktūros plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-14-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-12-02         Galioja iki: 2010-01-25        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas kolegijų infrastruktūros plėtrai

2009 m. gruodžio 2 d. Kauno, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos, Klaipėdos valstybinei, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus, Vilniaus technologijų ir dizaino, Žemaitijos kolegijoms išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2010 m. sausio 25 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūroje, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-14-V priemonės „Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1966, bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-14-V priemonės „Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra” sąrašu Nr. VP3-2.2-ŠMM-14-V-01, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-2399.

Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia vyresnysis projektų vadovas Daumantas Gudelis, tel. (8 5) 251 4406, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas d.gudelis@cpva.lt .

 Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-12-02

Susiję kvietimai