Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.1-VRM-07-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-12-15         Galioja iki: 2010-02-04        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“

2009 m. gruodžio 15 d. Jaunimo reikalų departamentui prie SADM išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas “. Paraiška „ Integruotos jaunimo politikos plėtra“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta   Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. vasario 4 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-421 bei valstybės projektų sąrašo Nr. 01 pakeitimu, patvirtintu LR vidaus reikalų ministro 2009 m gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1V-660.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija

Informaciją teikia Jūratė Mačiulskytė, (8 5) 2413186, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas jurate.maciulskyte@esf.lt

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-12-15

Susiję kvietimai