Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimui

Paramos priemonė1
VP2-1.1-ŠMM-05-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-12-31         Galioja iki: 2010-02-26        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimui

2009 m. gruodžio 31 d. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centrui išsiųstas pasiūlymas pateikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2010 m. vasario 26 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūroje, adresu S.Konarskio g. 13, LT-03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą pateikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ vp2-1.1-ŠMM-05-V priemonės „Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu 2009 m. gruodžio 10 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2643, bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ vp2-1.1-ŠMM-05-V priemonę „Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas“, sąrašu Nr. vp2-1.1-ŠMM-05-V-01, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-2797.

Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Švietimo projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Daumantas Gudelis, tel. (8~5) 251 44 06, faksas (8~5) 251 44 01, el. paštas sf@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-12-31

Susiję kvietimai