Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“

Paramos priemonė1
VP1-2.3-ŠMM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-01-06         Galioja iki: 2010-01-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“

2010 m.  sausio 6 d. Vilniaus universitetui buvo išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. sausio 15 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo priemonės VP1-2.3-ŠMM-01-V „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1343 bei valstybės projektų sąrašu Nr. 1, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ISAK-2831.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia Jūratė Kuodytė, tel. (8-5) 2413175, el. p. jurate.kuodyte@esf.lt; Rolandas Černiauskas, tel. (8-5) 241 3167, el. p. rolandas.cerniauskas@esf.lt (konsultacijos finansiniais klausimais).Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-01-06

Susiję kvietimai