Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinės paramos vertinimui

Paramos priemonė1
VP2-6.2-FM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-01-11         Galioja iki: 2010-01-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinės paramos vertinimui

2010 m. sausio 11 d. LR Ūkio ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-6.2-FM-02-V-03.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir 2010 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plane nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2010 m. sausio 31 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ priemonę Nr. VP2-6.2-FM-02-V „ES struktūrinės paramos vertinimas“,  VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi Projektų finansavimo sąlygų aprašu Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytomis Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo priemonėmis, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1K-254, bei 2010 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1K-445.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Finansų ministerija.

Informaciją teikia vyresnioji projektų vadovė Jūratė Mincė, tel. (8 5) 243 1612, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas j.mince@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-01-11

Susiję kvietimai