Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinės paramos vertinimui

Paramos priemonė1
VP3-4.2-FM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-01-11         Galioja iki: 2010-04-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinės paramos vertinimui

2010 m. sausio 11 d. LR Aplinkos ministerijai, LR Sveikatos apsaugos ministerijai ir LR Ūkio ministerijai išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP3-4.2-FM-02-V-03.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir 2010 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plane nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2010 m. sausio 25 d. (LR Aplinkos ministerijos paraiška „Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ einamasis vertinimas.“), iki 2010 m. vasario 28 d. (LR Sveikatos apsaugos ministerijos paraiška „Sveikatos sistemos pertvarkos poveikio 2007-2013 m. ES struktūrinei paramai vertinimas“), iki 2010 m. kovo 1 d. (LR Ūkio ministerijos paraiška „Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių koordinavimo vertinimas“), iki 2010 m. kovo 30 d. (LR Sveikatos apsaugos ministerijos paraiška „Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos tinkamumo bei efektyvumo vertinimas“) ir iki 2010 m. balandžio 1 d. (LR Ūkio ministerijos paraiška „Viešųjų pastatų renovavimo priemonių įgyvendinimo efektyvumo vertinimas“).

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“ Nr. VP3-4.2-FM-02-V, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi Projektų finansavimo sąlygų aprašu Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytomis Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo priemonėmis, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1K-254, bei 2010 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1K-445.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Finansų ministerija.

Informaciją teikia vyresnioji projektų vadovė Jūratė Mincė, tel. (8 5) 243 1612, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas j.mince@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-01-11

Susiję kvietimai