Paskelbtas kvietimas

Atnaujinamas kvietimas mokykloms teikti paraiškas infrastruktūros plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-21-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2010-01-15         Galioja iki: 2010-02-18        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
3 762 709,11 €
Prašomas finansavimas:
16 550 020,25 €
Skirtas finansavimas:
7 741 455,56 €

Atnaujinamas kvietimas mokykloms teikti paraiškas infrastruktūros plėtrai

LR Švietimo ir mokslo ministerija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra kviečia teikti paraiškas ES struktūrinės paramos finansavimui gauti nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtrai.

 Projektai bus finansuojami pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.2-ŠMM-21-K. Kvietimo Nr. – VP3-2.2-ŠMM-21-K-01. Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

Priemonės tikslas:

Atnaujinti ir modernizuoti nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūrą.

 Priemonės remiamos veiklos:

  1. Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų infrastruktūros modernizavimas: statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai, aprūpinimas reikiama įranga, baldais ir, atsižvelgiant į nevalstybinių mokyklų funkcijas ir tikslinių grupių poreikius, mokymo priemonėmis;
  2. Valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros modernizavimas: statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai, aprūpinimas reikiama įranga, baldais ir, atsižvelgiant į meninio ugdymo mokyklų funkcijas ir tikslinių grupių poreikius, mokymo priemonėmis.

 

Galimi pareiškėjai:

  1. Projektų finansavimo sąlygų aprašo 6.1 punkte nurodytai veiklai vykdyti – nevalstybinės bendrojo lavinimo mokyklos, nevalstybinės gimnazijos arba nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų savininkai;
  2. Projektų finansavimo sąlygų aprašo 6.1 punkte nurodytai veiklai vykdyti – valstybinės bendrojo lavinimo mokyklos, vykdančios meninio ugdymo programas, jų steigėjai.

 Kvietimo suma:

12 991 882 litai

Rengdami paraiškas pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad LR Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-2756 pakeistos Projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatos, reglamentuojančios paraiškų vertinimą.

Galutinė paraiškų pateikimo data - 2010 m. vasario 17 d. 17.00 val.

Paraiškos turi būti pateiktos adresu:

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius

 Kontaktai pasiteirauti:

Centrinės projektų valdymo agentūros Švietimo projektų skyrius

Tel. (8 5) 251 4404, (8 5) 263 9763

Faks. (8 5) 2514401

El. p. d.jurgaityte@cpva.lt, info@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-01-15

Susiję kvietimai