Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui

Paramos priemonė1
VP3-3.2-AM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-02-01         Galioja iki: 2010-03-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui

2010 m. vasario 1 d. UAB "Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras" išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (priemonė "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"). Kvietimo Nr. 4.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai iki 2010 m. kovo 30 d. 15.45 val. šiuo adresu:

LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01013 Vilnius.

Pasiūlymus teikti paraiškas LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra išsiuntė, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V projektų finansavimo sąlygų aprašu (LR aplinkos ministro 2009 m. balandžio mėn. 28 d. įsakymas Nr. D1-228, pakeitimas – 2009 m. rugsėjo mėn. 16 d. įsakymas Nr. D1-543) ir priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V valstybės projektų sąrašu Nr. 1 (LR aplinkos ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-235, pakeitimas - 2009 m. rugsėjo mėn. 16 d. įsakymas Nr. D1-544, pakeitimas 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. D1-750).


Tarpinė institucija – LR aplinkos ministerija
Įgyvendinančioji institucija – LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Dėl papildomos informacijos, susijusios su paraiškų rengimu (raštu ar žodžiu) kreiptis tel. (8-5) 278 7320, el. paštu nerijus.lesickas@apva.ltAplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-02-01

Susiję kvietimai