Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimui

Paramos priemonė1
VP2-4.4-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-09-30         Galioja iki: 2009-11-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimui

 

2009 m. rugsėjo 30 d. išsiūstas pasiūlymas  teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai" projektui „Pietinės dalies geležinkelių pertvarkymas atkarpoje nuo Varnėnų gatvės iki Nevėžio gatvės. II etapas – geležinkelio kelio įrengimas šalia esamo kelio Nr.201 nuo Varnėnų g. iki Sulupės g.“

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše Nr. VP2-4.4-SM-01-V-02 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2010 m. lapkričio 30 d. 12 val.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Basanavičiaus g. 9, LT-01118 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi:

LR susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-491 (Žin., 2008, Nr. 147-5922, 2009, Nr. 54-2150) patvirtintu VP2-4.4-SM-01-V priemonės „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei

LR susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-209  patvirtintu Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonomika ir infrastruktūra“ priemonės VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-4.4-SM-01-V-02

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos TID aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5838, (8 5) 266 5840, (8 5) 266 5852, faksu (8 5) 266 5831, el.paštu r.kairiukstis@tid.lt  ir  a.navickas@tid.lt.
LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2009-09-30

Susiję kvietimai