Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas teikti paraišką kelių tinklo tobulinimui gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai

Paramos priemonė1
VP2-4.3-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-05-18         Galioja iki: 2010-08-17        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas teikti paraišką kelių tinklo tobulinimui gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai

 

2010 m. kovo 10 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui: „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, II etapas“.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytą terminą turi būti pateikta iki 2010 m. gegužės 17 d. 12.00 val.

Paraiška priimama Transporto investicijų direkcijoje, adresu Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi  LR susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3-137  (Žin., 2008, Nr. 52-1932, Nr. 68-2610, Nr. 118-4485; 2009, Nr. 44-1730) patvirtintu VP2-4.3-SM-01-V priemonės „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

bei

LR susisiekimo ministro 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 3-224 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.3-SM-01-V „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ valstybės projektų sąrašu (2009 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3-617  redakcija)

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei šiais telefonais ir el. pašto adresais:

tel. (8 5) 266 58 33, el.p. r.sileiko@tid.lt

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-4.3-SM-01-V


Vadovaujantis  valstybės  projektų  sąrašu Nr. VP2-4.3-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 3-224 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės Nr. VP2-4.3-SM-01-V „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ (2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 3-286 redakcija), atidėtas projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, II etapas“ paraiškos pateikimo TID terminas iki 2010 m. rugpjūčio 17 d.LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2010-05-18

Susiję kvietimai