Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.1-VRM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas:
Paskelbimo data: 2010-03-25         Galioja iki: 2010-07-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“

2010 m. kovo 25 d. buvo išsiųstas pasiūlymas teikti  paraišką  struktūrinei paramai gauti šiam pareiškėjui:   

Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

Paraiška „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tobulinimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. gegužės 31d.

Paraiška „Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistemos ir kitų pagrindinių motyvavimo elementų tobulinimo tyrimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 15 d.

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-01-V „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu Nr. 02, patvirtintu LR vidaus reikalų ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 1V-142.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija

Informaciją teikia Jūratė Mačiulskytė, (8 5) 241 3186, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas jurate.maciulskyte@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-03-25

Susiję kvietimai