Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.1-ŠMM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas:
Paskelbimo data: 2010-04-02         Galioja iki: 2010-04-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“

2010 m. balandžio 2 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:

 

Viešoji įstaiga Demokratinės politikos institutas

Paraiška „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų ir aukštųjų mokyklų pagal aukštojo mokslo studijų krypčių grupes ir/arba kryptis reitingavimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. balandžio 30 d.

Informaciją teikia:  Simonas Mockevičius, tel. (8 5) 231 4521, faksas (8 5) 264 6239 el. p. simonas.mockevicius@esf.lt; Jolita Mištautaitė, tel. (8 5) 264 9349, el. p. jolita.mistautaite@esf.lt (finansiniais klausimais).

 

Studijų kokybės vertinimo centras

Paraiškos „Kokybės vadybos sistemos įdiegimas Studijų kokybės vertinimo centre“ ir „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. balandžio 30 d.

Informaciją teikia: Dalia Pumputienė, tel. (8 5) 246 1742, faksas (8 5) 264 6239 el. p. dalia.pumputiene@esf.lt.

 

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

Paraiška „Studijų sistemos analizė ir tobulinimas (STAT)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. balandžio 30 d.

Informaciją teikia: Dalia Martusevičienė, tel. (8 5) 264 6243, faksas (8 5) 264 6239 el. p. dalia.martuseviciene@esf.lt; Loreta Raugalaitė, tel. (8-5) 246 1742, el. p. loreta.raugalaite@esf.lt (konsultacijos finansiniais klausimais).

 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Paraiška „Priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos tobulinimas ir įdiegimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. balandžio 30 d.

Informaciją teikia: Danguolė Ona Mikšiūnienė, tel. (8 5) 264 6243, faksas (8 5) 264 6239 el. p. danguole.miksiuniene@esf.lt; Rasa Balžekienė, tel. (8-5) 241 3190, el. p. rasa.balzekiene@esf.lt (konsultacijos finansiniais klausimais).

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

 

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonės „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu Nr. 2, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-417

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerijaEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-04-02

Susiję kvietimai