Paskelbtas kvietimas

Kviečiame kolegijas teikti paraiškas studijų infrastruktūros plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-15-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2010-04-23         Galioja iki: 2010-05-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
6 443 987,49 €
Prašomas finansavimas:
16 908 226,45 €
Skirtas finansavimas:
7 450 465,40 €

Kviečiame kolegijas teikti paraiškas studijų infrastruktūros plėtrai

LR Švietimo ir mokslo ministerija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra kviečia kolegijas teikti paraiškas kolegijų infrastruktūros, skirtos studijoms, plėtrai.

Projektai bus finansuojami ES struktūrinės paramos lėšomis pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.2-ŠMM-15-K. Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

Priemonės tikslas:

Gerinti kolegijų infrastruktūros kokybę ir jos atitiktį kolegijų misijai ir veiklos uždaviniams.

Priemonės remiamos veiklos:

1.            Studijų infrastruktūros (pirmiausia – auditorijų, laboratorijų) plėtojimas – rekonstravimas ir (ar) remontas;

2.            Pagrindinės įrangos (mokomosios, laboratorinės), kurios reikia konkrečiai studijų programai vykdyti, studentų praktiniams gebėjimams ugdyti, atnaujinimas ir naujos įsigijimas;

3.            Modernių informacijos technologijų diegimas, tiesiogiai reikalingas studijų programų kokybei pagerinti (finansavimas skiriamas institucijoms informacijos technologijų kompiuterinei ir programinei įrangai atnaujinti, naujai įsigyti ar sukurti).

Galimi pareiškėjai ir partneriai – kolegijos.

Kvietimo suma:

23 500 000 litai.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedas, Projektų finansavimo sąlygų aprašas ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.

Galutinė paraiškų pateikimo data – 2010 m. gegužės 31 d. 17.00 val.

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, S.Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius

Kontaktai pasiteirauti:
Centrinės projektų valdymo agentūros Švietimo projektų skyrius
Tel.: (8 5) 243 1627, (8 5) 263 9763.
Faks. (8 5) 251 4401.
El. paštas: i.suoliene@cpva.lt, e.vizbaraite@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-04-23

Susiję kvietimai