Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Įmonių socialinė atsakomybė“

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-05-27         Galioja iki: 2008-06-10        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Įmonių socialinė atsakomybė“

2008 m.  gegužės 27 d. Jungtinių Tautų vystymo programai Lietuvoje  išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2008 m. birželio 10 d.17.30 val.

Paraiška teikiama adresu: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1  prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-03 priemonės „Įmonių socialinė atsakomybė“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2008 m.  gegužės 9 d. įsakymu Nr. A1-156 bei valstybės projektų sąrašu  Nr. 1, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2008 m.  gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-158.

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Vadovaujančioji institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Kontaktai pasiteirauti: Gražina Puzevičiūtė, tel. (8 5) 2649336, faksas (8 5) 2608281, el. paštas grazina.puzeviciute @esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-05-27

Susiję kvietimai