Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-05-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas:
Paskelbimo data: 2008-04-07         Galioja iki: 2008-05-09        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“

2008 m.  balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarptautinių reikalų departamentui  išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti.Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2008 m. gegužės 9 d. 16.30 val.

Paraiška teikiama adresu: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1  prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-05 priemonės „Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2008 m.  kovo 31 d. įsakymu Nr. A1-94 bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2008 m.  balandžio 1 d. įsakymu Nr. A1-97.

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Vadovaujančioji institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Kontaktai pasiteirauti: Gražina Puzevičiūtė, tel. (8 5) 2649336, faksas (8 5) 2608281, el. paštas grazina.puzeviciute @esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-04-07

Susiję kvietimai