Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę ,,Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-09-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-09-09         Galioja iki: 2008-10-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę ,,Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“

2008 m.  rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2008 m. spalio 1 d. 17.30 val.

Paraiška teikiama adresu: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1  prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1 SADM-09-V priemonės ,,Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2008 m.  rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. A1-290 bei valstybės projektų sąrašu Nr. 1 , patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2008 m.  rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. A1-293.

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Vadovaujančioji institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Kontaktai pasiteirauti: Agnė Naruševičiūtė, tel. (8 5) 2608435, faksas (8 5) 2608281, el. paštas agne.naruseviciute@esf.lt bei Živilė Čimolauskaitė, tel. (8 5) 2314390, el. paštas zivile.cimolauskaite@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-09-09

Susiję kvietimai