Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-10-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas:
Paskelbimo data: 2009-02-27         Galioja iki: 2009-03-23        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“

2009 m.  vasario 27 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui, Valstybiniam psichikos sveikatos centrui, Vilniaus universiteto Onkologijos institutui, Higienos institutui, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė bei VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos išsiųsti pasiūlymai ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. kovo 23 d. 17.30 val.

Paraiškos teikiamos adresu: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1  prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-10-V priemonės „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m.  spalio 14 d. įsakymu Nr. A1-343 bei valstybės projektų sąrašu Nr. VP1-1.1-SADM-10-V-01, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2009 m.  vasario 21 d. įsakymu Nr. A1-64.

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Vadovaujančioji institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Kontaktai pasiteirauti: Jūratė Sabaitė, tel. (8 5) 2413162, faksas (8 5) 2608281, el. paštas jurate.sabaite@esf.lt bei Lina Malinauskienė, tel. (8 5) 2608436, el. paštas lina.malinauskiene@esf.lt.

 

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-02-27

Susiję kvietimai