Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonės „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ veiklų grupę „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas“

Paramos priemonė1
VP1-1.2-SADM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-02-06         Galioja iki: 2009-02-09        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonės „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ veiklų grupę „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas“

2009 m.  vasario 6 d. Lietuvos darbo biržai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. vasario 9 d. 17.30 val.

Paraiška teikiama adresu: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1  prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-02-V priemonės „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ veiklų grupės  „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2008 m.  gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-400 bei valstybės projektų sąrašu Nr. VP1-1.2-SADM-02-V-02 , patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2009 m.  vasario 3 d. įsakymu Nr. A1-45.

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Vadovaujančioji institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Kontaktai pasiteirauti: Inga Raginytė, tel. (8 5) 2608469, faksas (8 5) 2608281, el. paštas inga.raginyte@esf.lt bei Živilė Čimolauskaitė, tel. (8 5) 2314390, el. paštas zivile.cimolauskaite@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-02-06

Susiję kvietimai