Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 teikti paraišką krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos valstybiniame jūsų uoste

Paramos priemonė1
VP2-5.2-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-06-29         Galioja iki: 2011-08-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 teikti paraišką krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos valstybiniame jūsų uoste

 

2010 m. gegužės 28 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui: „Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“.

 

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos iki 2010 m. liepos 30 d. 12 val.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi LR susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-317 (Žin., 2008, Nr. 102-3929; 2009, Nr. 54-2149) patvirtintu VP2-5.2-SM-01 priemonės „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūsų uoste“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

bei

LR susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.2-SM-01-V „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 patvirtinimo“ (LR susisiekimo ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 3-289 redakcija)

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei telefonu  (8 5) 266 58 49 ir el. pašto adresu r.sudikiene@tid.lt.

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-5.2-SM-01-V

Vadovaujantis  valstybės  projektų  sąrašu Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.2-SM-01-V „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 patvirtinimo“ (LR susisiekimo ministro 2010 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3-414 redakcija) atidėtas projekto „Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“ paraiškos pateikimo TID terminas iki 2010 m. spalio 1 d.

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-5.2-SM-01-V

Vadovaujantis  valstybės  projektų  sąrašu Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.2-SM-01-V „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 patvirtinimo“ (LR susisiekimo ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-605 redakcija) atidėtas projekto „Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“ paraiškos pateikimo TID terminas iki 2011 m. sausio 31 d.

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-5.2-SM-01-V

Vadovaujantis  valstybės  projektų  sąrašu Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.2-SM-01-V „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 patvirtinimo“ (LR susisiekimo ministro 2011 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 3-21 redakcija) atidėtas projekto „Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“ paraiškos pateikimo TID terminas iki 2011 m. birželio 30 d.

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-5.2-SM-01-V

Vadovaujantis  valstybės  projektų  sąrašu Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės VP2-5.2-SM-01-V „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01 patvirtinimo“ (LR susisiekimo ministro 2011 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3-325 redakcija) atidėtas projekto „Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“ paraiškos pateikimo TID terminas iki 2011 m. rugpjūčio 30 d.

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2011-06-29

Susiję kvietimai