Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.1-VRM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-05-26         Galioja iki: 2010-07-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“

2010 m. gegužės 26 d. buvo išsiųstas pasiūlymas teikti  paraišką ES paramai gauti šiam pareiškėjui:   

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba.

Paraiška „Valstybės tarnybos įvaizdžio stiprinimas (santrumpa - VALTĮS)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 30 d.

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-01-V „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu Nr. 02, papildytu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1V-311.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija

Informaciją teikia Jūratė Mačiulskytė, (8 5) 241 3186, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas jurate.maciulskyte@esf.lt

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-05-26

Susiję kvietimai