Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-3.2-AM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-04-29         Galioja iki: 2010-09-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai

2010 m. balandžio 29 d. LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra išsiuntė pasiūlymą teikti paraiškas vadovaujantis 2010 kovo 31 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-261 patvirtintu „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklos „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“ valstybės projektų sąrašu Nr. 02. Priemonės VP3-3.2-AM-01 projektų finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas 2010 m. kovo 29 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-248.
  
Projektų vykdytojai paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūrai turi pateikti iki 2010 rugsėjo 15 dienos.

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
Įgyvendinančioji institucija – LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Projektus pagal priemonę įgyvendina regioniniai atliekų tvarkymo centrai ir privatūs juridiniai asmenys.

Informaciją teikia Atliekų projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Dalia Papievienė tel. (8 5) 278 7349, faks. (8 5) 272 2563, el. paštas dalia.papievienė@apva.lt.

 Aplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-04-29

Susiję kvietimai