Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-09-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-06-21         Galioja iki: 2010-07-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“

2010 m. birželio 21 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:

Vilniaus universitetui

Paraiška „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonės „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-856

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Kęstas Bepirštis, tel. (8~5) 231 4721, faksas (8~5) 264 6239, el. p. kestas.bepirstis@esf.lt; Ilona Romankevičiūtė, tel. (8~5) 241 3168, el. p. ilona.romankeviciute@esf.lt (konsultacijos finansiniais klausimais).

Vilniaus universitetui

Paraiška „I ir II pakopos studijų modernizavimas medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų proveržio kryptimis (LaMeTech studijos)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonės „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-856

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Kęstas Bepirštis, tel. (8~5) 231 4721, faksas (8~5) 264 6239, el. p. kestas.bepirstis@esf.lt; Ilona Romankevičiūtė, tel. (8~5) 241 3168, el. p. ilona.romankeviciute@esf.lt (konsultacijos finansiniais klausimais)

Kauno technologijos universitetui

Paraiška „Chemijos ir chemijos inžinerijos specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas bei mobilumo skatinimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonės „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-856

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Rolandas Černiauskas, tel. (8~5) 241 3167, faksas (8~5) 264 6239, el. p. rolandas.cerniauskas@esf.lt

Kauno technologijos universitetui

Paraiška „Aukštojo mokslo I ir II pakopų informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų programų atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendinimas (AMIPA)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonės „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-856

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Diana Lesutytė, tel. (8~5) 246 1743, faksas (8~5) 264 6239, el. p. diana.lesutyte@esf.lt.

Kauno medicinos universitetui

Paraiška „Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos pagrindai: studijų programų kūrimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas I - II studijų pakopose; dėstytojų kompetencijų ugdymas ir mobilumo skatinimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonės „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-856

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Ilona Stakėnienė, tel. (8~5) 246 1741, faksas (8~5) 264 6239, el. p. ilona.stakeniene@esf.lt; Ala Sebežiova, tel. (8~5) 246 1832, el. p. ala.sebeziova@esf.lt (konsultacijos finansiniais klausimais)

Vytauto Didžiojo universitetui

Paraiška „Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biologinių ir žemės gelmių išteklių naudojimo srityje, rengimo tobulinimas (BIOGEONAUDA-A)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonės „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-856

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Kęstutis Bartusevičius, tel. (8~5) 231 4721, faksas (8~5) 264 6239 el. p. kestutis.bartusevicius@esf.lt; Gintautė Medonienė, tel. (8~5) 241 3190, el. p. gintaute.medoniene@esf.lt (konsultacijos finansiniais klausimais)

Kauno technologijos universitetui

Paraiška „Su mechatronika susijusių inžinerijos sričių specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas, mobilumo ir studentų tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonės „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-856

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Rolandas Černiauskas, tel. (8~5) 241 3167, faksas (8~5) 264 6239, el. p. rolandas.cerniauskas@esf.lt

Vilniaus Gedimino technikos universitetui

Paraiška „Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių II-os pakopos studijų programų kūrimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas bei akademinio personalo kompetencijų ugdymas ir mobilumo skatinimas (TRANCIV-STUD)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonės „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-856

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Ania Artisiuk, tel. (8~5) 241 3175, faksas (8~5) 264 6239 el. p. ania.artisiuk@esf.lt; Laima Poškaitė, tel. (8~5) 241 3168, el. p. laima.poskaite@esf.lt (konsultacijos finansiniais klausimais)

Vilniaus dailės akademijai

Paraiška „Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonės „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-856

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Danguolė Ona Mikšiūnienė, tel. (8~5) 264 6243, faksas (8~5) 264 6239 el. p. danguole.miksiuniene@esf.lt; Rasa Balžekienė, tel. (8~5) 241 3190, el. p. rasa.balzekiene@esf.lt (konsultacijos finansiniais klausimais)

Vytauto Didžiojo universitetui

Paraiška „Humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimo tobulinimas skatinant ūkio plėtrą (HSM NKP studijos)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonės „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-856

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Kęstutis Bartusevičius, tel. (8~5) 231 4721, faksas (8~5) 264 6239 el. p. kestutis.bartusevicius@esf.lt; Gintautė Medonienė, tel. (8~5) 241 3190, el. p. gintaute.medoniene@esf.lt (konsultacijos finansiniais klausimais)

Klaipėdos universitetui

Paraiška „Jūrinio sektoriaus I-II pakopos studijų tobulinimas (JŪREIVIS)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonės „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-856

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

arpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Ania Artisiuk, tel. (8~5) 241 3175, faksas (8~5) 264 6239 el. p. ania.artisiuk@esf.lt; Laima Poškaitė, tel. (8~5) 241 3168, el. p. laima.poskaite@esf.lt (konsultacijos finansiniais klausimais)

Lietuvos žemės ūkio universitetui

Paraiška „Žemės ūkio tematikos I ir II pakopos studijų programų tobulinimas ir dėstytojų kompetencijų ugdymas (ŽŪ-SPDK)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonės „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-856

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia: Simonas Mockevičius, tel. (8~5) 231 4521, faksas (8~5) 264 6239 el. p. simonas.mockevicius@esf.lt; Jolita Mištautaitė, tel. (8~5) 264 9349, el. p. jolita.mistautaite@esf.lt (konsultacijos finansiniais klausimais)

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-06-21

Susiję kvietimai