Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Įmonių socialinė atsakomybė“

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-06-29         Galioja iki: 2010-07-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Įmonių socialinė atsakomybė“

2010 m. birželio 19 d. Jungtinių Tautų vystymo programai išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 1 d. 17.30 val.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-03-V priemonės „Įmonių socialinė atsakomybė“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A1-188 bei valstybės projektų sąrašu Nr. VP1-1.1-SADM-03-V-02, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymu Nr.A1-235.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Vadovaujančioji institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Kontaktai pasiteirauti: Agnė Naruševičiūtė, tel. (8 5) 260 8435, el. paštas agne.naruseviciute@esf.lt, Mantas Barakauskas, el. paštas mantas.barakauskas@esf.lt, tel. (8 5) 260 8539 ir Simona Kondratavičiūtė, el. paštas simona.kondrataviciute@esf.lt , tel. (8 5) 246 1835, faksas (8 5) 260 8281.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-06-29

Susiję kvietimai