Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką ir paraiškos pateikimas pagal priemonės „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ veiklų grupę „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas“

Paramos priemonė1
VP1-1.2-SADM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-06-17         Galioja iki: 2010-06-18        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką ir paraiškos pateikimas pagal priemonės „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ veiklų grupę „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas“

2010 m. birželio 17 d. Lietuvos darbo biržai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. birželio 18 d. 17.30 val.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-02-V priemonės „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ veiklų grupės „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A1-212 bei valstybės projektų sąrašu Nr. VP1-1.2-SADM-02-V-03, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymu Nr.A1-223.

Gauta paraiška užregistruota ir perduota į administracinės atitikties vertinimo etapą. Prašoma paramos suma yra 27.430.011,00 Lt. Daugiau informacijos apie paraišką galima rasti čia.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Vadovaujančioji institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Kontaktai pasiteirauti: Agnė Naruševičiūtė, tel. (8 5) 260 8435, el. paštas agne.naruseviciute@esf.lt, Inga Raginytė tel. (8 5) 260 8469, el. paštas inga.raginyte@esf.lt bei Renata Aleksaitė - tel. (8 5) 260 8431, el. paštas .renata.ptak@esf.lt. faksas (8 5) 260 8281LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2010-06-17

Susiję kvietimai