Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas:
Paskelbimo data: 2010-07-12         Galioja iki: 2010-08-09        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“

2010 m. liepos 12 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:

Švietimo informacinių technologijų centrui

Paraiška „Mokinių registro ir Švietimo valdymo informacinės sistemos plėtojimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. rugpjūčio 9 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2010 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1094

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Kontaktai pasiteirauti: Roma Stanislovaitienė tel. (8~5) 241 3175, faksas (8~5) 264 6239, el. p. roma.stanislovaitiene@esf.lt; Ričardas Šokaitis, tel. (8~5) 246 1832, el. p. ricardas.sokaitis@esf.lt (konsultacijos finansiniais klausimais).

Ugdymo plėtotės centras

Paraiška „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 19 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2010 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1094

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Kontaktai pasiteirauti: Kęstutis Bartusevičius tel. (8~5) 231 4721, faksas (8~5) 264 6239 el. p. kestutis.bartusevicius@esf.lt; Rasa Balžekienė, tel. (8~5) 241 3190, el. p. rasa.balzekiene@esf.lt (konsultacijos finansiniais klausimais).

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-07-12

Susiję kvietimai