Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymui

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-07-15         Galioja iki: 2010-09-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymui

2010 m. liepos 15 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.2-ŠMM-01-V-02 teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2010 m. rugsėjo 15 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-01-V priemone „Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“, patvirtinta 2009 m. gegužės 5 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-939, bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-01-V priemonę „Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“, sąrašą Nr. VP3-2.2-ŠMM-01-V-02, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. ISAK-1086.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Indrė Šuolienė,
tel. (8 5) 243 16 27,
faksas (8 5) 251 4401,
el. paštas i.suoliene@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-07-15

Susiję kvietimai