Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonės „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ veiklų grupę „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas“

Paramos priemonė1
VP1-1.2-SADM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-08-04         Galioja iki: 2008-09-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonės „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ veiklų grupę „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas“

2008 m.  rugpjūčio 4 d. Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiųsti pasiūlymai ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2008 m. rugsėjo 1 d. 17.30 val.

Paraiškos teikiamos adresu: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1  prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-02-V priemonės „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ veiklų grupės  „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas“  projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2008 m.  birželio 16 d. įsakymu Nr. A1-192 bei valstybės projektų sąrašu Nr. 1 , patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2008 m.  birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-213.

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Vadovaujančioji institucija: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Kontaktai pasiteirauti: Gražina Puzevičiūtė, tel. (8 5) 2649336, faksas (8 5) 2608281, el. paštas grazina.puzeviciute @esf.lt.LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2008-08-04

Susiję kvietimai