Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas intelektualioms valdymo sistemoms diegti (ATNAUJINTA)

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-07-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-07-30         Galioja iki: 2011-02-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas intelektualioms valdymo sistemoms diegti (ATNAUJINTA)

2010 m. liepos 30 d. Vilniaus universitetui, Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centrui išsiųsti pasiūlymai Nr. VP3-2.2-ŠMM-07-V teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. vasario 15 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-07-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1342, bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-07-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“, sąrašą Nr. 1, patvirtintą Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-2655 bei papildytą 2010 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-383.

Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia Švietimo projektų skyriaus viršininkė Eglė Vizbaraitė,
tel. (8 5) 263 9763,
faksas (8 5) 251 4401,
el. paštas e.vizbaraite@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-07-30

Susiję kvietimai