Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas NR. VP2-4.5-SM-01-V-01 teikti paraišką sąlygų regioninei laivybai gerinimui, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimui

Paramos priemonė1
VP2-4.5-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-10-11         Galioja iki: 2010-11-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas NR. VP2-4.5-SM-01-V-01 teikti paraišką sąlygų regioninei laivybai gerinimui, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimui

2010 m. liepos 30 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti VĮ Vandens vidaus kelių direkcijai projektui „Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Techninės dokumentacijos parengimas“.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2010 m. spalio 1 d. 12 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, Lvovo g. 25 (I pietinis įėjimas, IV a.), LT-09320 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3-330 „Dėl VP2-4.5-SM-01-V priemonės „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ (Žin., 2008, Nr. 108-4145; 2009, Nr. 72-2938) patvirtintu projektų finansavimo sąlygų aprašu bei

2009 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-332 patvirtintu (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 3-288 redakcija) Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.5-SM-01-V „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01.

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 9533, (8 5) 266 5847, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu daiva.sinicaite@tid.lt, giedre.neveriene@tid.lt.

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01

Vadovaujantis 2010 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Valstybinės projektų planavimo ir atrankos komisijos posėdžio protokolu Nr. 8-117, atidėtas projekto „Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Techninės dokumentacijos parengimas“ paraiškos pateikimo TID terminas iki 2010 m. lapkričio 1 d.LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2010-10-11

Susiję kvietimai