Paskelbtas kvietimas

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas mokslinių tyrimų finansavimui

Paramos priemonė1
VP1-3.1-ŠMM-07-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2010-01-04         Galioja iki: 2010-02-28        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
11 584 800,74 €
Prašomas finansavimas:
63 127 276,39 €
Skirtas finansavimas:
11 451 820,21 €

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas mokslinių tyrimų finansavimui

Lietuvos mokslo taryba kviečia aukšto lygio mokslininkus teikti paraiškas mokslinių tyrimų finansavimui pagal Visuotinės dotacijos priemonę.

Kvietimas Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-V-01 paskelbtas pagal Lietuvos mokslo tarybos įgyvendinamą 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto Tyrėjų gebėjimų stiprinimas VP1-3.1-ŠMM-07-V priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“

Pagal Visuotinės dotacijos priemonę remiamos šios veiklos:

•         Lietuvos aukšto (tarptautinio) lygio mokslininkų ir kitų tyrėjų Lietuvos mokslo ir studijų institucijose vykdomi moksliniai tyrimai

•         Užsienyje gyvenančių (ne Lietuvoje ne trumpiau nei 3 metus) aukšto (tarptautinio) lygio mokslininkų ir kitų tyrėjų Lietuvos mokslo ir studijų institucijose vykdomi moksliniai tyrimai

Pagal paskelbtą kvietimą numatoma paskirstyti 40 mln. litų aukšto lygio mokslininkų tyrimams Lietuvoje. Pagal priemonę finansuojama iki 100 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų – nuo 200 tūkst. iki 1,6 mln. litų moksliniam projektui vykdyti. Finansuojamos mokslinio tyrimo vykdymo išlaidos, projekto administravimo išlaidos bei mokslinės laboratorinės įrangos įsigijimo išlaidos (kryžminis finansavimas). Projektų trukmė – ne trumpesnė nei 24 ir ne ilgesnė nei 48 mėnesiai.

Paraiškos pagal Lietuvos mokslo tarybos nustatytus reikalavimus turi būti teikiamos lietuvių ir anglų kalbomis ne vėliau kaip iki 2010 m. vasario 28 d. adresu: Lietuvos mokslo taryba, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, Lietuva

Daugiau informacijos apie Visuotinės dotacijos priemonę ir paskelbtą kvietimą Tarybos tinklalapio www.lmt.lt skiltyje „ES programos – subsidijos mokslininkams“.


Informaciją teikia:

Eglė Vaitkutė, Paramos tyrėjams skyriaus vedėja tel. (8 5) 261 0206, el. p. evaitkute@ktl.mii.lt
Saulius Burbulis, Subsidijų mokslininkams poskyrio vedėjas, tel. (8 5) 262 1933, el. p. sburbulis@ktl.mii.lt

 

 LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-01-04

Susiję kvietimai