Paskelbtas kvietimas

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia išankstinį kvietimą

Kvietimo aprašymas

Priemonės:
Kvietimo tipas:
Paskelbimo data: 2010-08-06         Galioja iki: 2010-08-06        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia išankstinį kvietimą

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija skelbia išankstinį kvietimą teikti paraiškas pagal Tyrėjų karjeros programos mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo pagal pagrindinių ir profesinių gebėjimų poreikius priemonę.

Išankstinio kvietimo tikslas – nacionaliniu lygmeniu koordinuotai skatinti tęstinį mokslininkų ir kitų tyrėjų (įskaitant už žinių ir technologijų perdavimą atsakingus mokslo ir studijų institucijų darbuotojus) tobulinimąsi žinių perdavimo srityje ir kuriant žinioms ir mokslui imlų verslą  visuose karjeros etapuose.

Galimi pareiškėjai – mokslo ir studijų institucijos, biudžetinės įstaigos, mokslo ir technologijų parkai, kiti viešieji juridiniai asmenys (asociacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą kurių veiklos patirtis yra ne trumpesnė kaip 2 metai; viešosios įstaigos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, kurių veiklos patirtis yra ne trumpesnė kaip 2 metai). Privalomas reikalavimas pagal mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo žinių ir technologijų perdavimo srityje poveiklę – mažiausiai dviejų mokslo ir studijų institucijų partnerystė projektinės idėjos įgyvendinime.

 

Visas dokumento tekstas

Word versija

Daugiau informacijos: Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento vyriausioji specialistė Vilma Popovienė, tel. (8~5) 2190122, el. paštas vilma.popoviene@smm.lt

 LR Švietimo ir mokslo ministerija. Informacija atnaujinta 2010-08-06

Susiję kvietimai