Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimui, miestų aplinkkelių tiesimui

Paramos priemonė1
VP2-5.4-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-08-12         Galioja iki: 2010-10-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimui, miestų aplinkkelių tiesimui

2010 m. rugpjūčio 12 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimo II dalis“.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2010 m. spalio 15 d. 12 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi
LR susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-164 (Žin., 2008, Nr. 57-2147, Nr. 68-2611, Nr. 131-5058; 2009, Nr. 40-1514) patvirtintu VP2-5.4-SM-01-V priemonės „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei
LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-262 patvirtintu Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos  augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.4-SM-01-V ,,Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ valstybės projektų sąrašu (2009 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 3-420 redakcija).

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei šiais telefonais ir el. pašto adresais: tel. (8 5) 266 58 39, el.p. renata.karveliene@tid.lt   el.p. aurelija.meskauskaite@tid.ltLR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2010-08-12

Susiję kvietimai