Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas teikti paraišką saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimui, miestų aplinkkelių tiesimui

Paramos priemonė1
VP2-5.4-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-10-14         Galioja iki: 2010-12-17        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas teikti paraišką saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimui, miestų aplinkkelių tiesimui

2010 m. rugsėjo 10 d. išsiųstas pasiūlymas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio II etapas“.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2010 m. lapkričio 9 d. 12 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi
LR susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-164 (Žin., 2008, Nr. 57-2147, Nr. 68-2611, Nr. 131-5058; 2009, Nr. 40-1514) patvirtintu VP2-5.4-SM-01-V priemonės „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei
LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-262 patvirtintu Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos  augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.4-SM-01-V ,,Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ valstybės projektų sąrašu (2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3-504 redakcija).

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei šiais telefonais ir el. pašto adresais: tel. (8 5) 266 58 39, el.p. renata.karveliene@tid.lt   el.p. aurelija.meskauskaite@tid.lt

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-5.4-SM-01-V-01

Vadovaujantis valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.4-SM-01-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-262 "Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės Nr. VP2-5.4-SM-01-V "Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplikkelių tiesimas" valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" (2010 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-604 redakcija) atidėtas projekto "Transeuropinio tinklo jungtis - Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio II etapas" paraiškos pateikimo TID terminas iki 2010 m. gruodžio 17 d.LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2010-10-14

Susiję kvietimai