Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“

Paramos priemonė1
VP3-2.1-SAM-08-R

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2010-11-02         Galioja iki: 2010-11-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“

2010 m. lapkričio 2 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Regiono projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2010 m. lapkričio 30 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S. Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-08-R priemonės „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR sveikatos apsaugo ministro 2009 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-134, bei Regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-08-R priemonės „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ sąrašu Nr. VP3-2.1-SAM-08-R-21, patvirtintu Panevėžio regiono plėtros tarybos 2010 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. R2-77.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR sveikatos apsaugos ministerija.

Informaciją teikia Sveikatos projektų skyriaus viršininkė Aurima Lasickienė,
tel. (8 5) 255 33 07,
faksas (8 5) 251 4401,
el. paštas a.lasickiene@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-11-02

Susiję kvietimai