Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-5.4-SM-01-V-01 teikti paraišką saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimui, miestų aplinkkelių tiesimui

Paramos priemonė1
VP2-5.4-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2011-05-06         Galioja iki: 2011-05-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-5.4-SM-01-V-01 teikti paraišką saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimui, miestų aplinkkelių tiesimui

2010 m. lapkričio 15 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas“.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2011 m. sausio 17 d. 12 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi LR susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-164 (Žin., 2008, Nr. 57-2147, Nr. 68-2611, Nr. 131-5058; 2009, Nr. 40-1514) patvirtintu VP2-5.4-SM-01-V priemonės „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei
LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-262 patvirtintu Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos  augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.4-SM-01-V ,,Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ valstybės projektų sąrašu (2010 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-604 redakcija).

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei šiais telefonais ir el. pašto adresais:

tel  (8 5) 266 58 39; (8 5) 266 58 49, faksu (8 5) 266 58 31, el. paštu aurelija.meskauskaite@tid.lt; renata.karveliene@tid.lt; vilma.jazbutiene@tid.lt

 

Pratęstas projekto „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas “ paraiškos vertinimo terminas

Vadovaujantis LR finansų ministerijos 2011 m. gegužės 4 d. raštu Nr. (24.3-02)-5K-1112678-6K-1104691, pratęstas paraiškos Nr. VP2-5.4-SM-01-V-01-003 administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo terminas. Paraiška bus vertinama iki 2011 m. gegužės 31 d.

Projekto „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas “ paraišką pateikė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos vadovaudamasi 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.4-SM-01-V-01 priemonės „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-164.LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2011-05-06

Susiję kvietimai