Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“

Paramos priemonė1
VP1-4.1-VRM-06-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas:
Paskelbimo data: 2009-08-21         Galioja iki: 2009-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“

2009 m.  rugpjūčio 21 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. rugsėjo 30 d.

Paraiška teikiama adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-06-V „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1V-71 bei valstybės projektų sąrašu Nr. 01, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1V-437.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija.

Informaciją teikia Vaidotas Augulis, (8 5) 264 6236, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas vaidotas.augulis@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-08-21

Susiję kvietimai