Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką dalykinio turizmo, tarptautinių renginių organizavimui reikalingos infrastruktūros plėtros skatinimui

Paramos priemonė1
VP3-1.3-ŪM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-11-12         Galioja iki: 2009-06-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką dalykinio turizmo, tarptautinių renginių organizavimui reikalingos infrastruktūros plėtros skatinimui

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2009 m. birželio 30 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, adresu Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės VP3-1.3-ŪM-03-V „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 4-378 (Žin., 2008, Nr. 98-3819, 2009, Nr. 117-5042) bei Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 4-506 patvirtintu Valstybės planuojamų turizmo projektų, siūlomų finansuoti iš Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos paramos lėšų pagal VP3-1.3-ŪM-03-V priemonę „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“, sąrašu Nr.1 (Žin., 2008, Nr. 129-4943).

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Lietuvos verslo paramos  agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Irma Poškutė
tel. (8 5) 268 74 24,
el. paštas i.poskute@lvpa.ltLietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2008-11-12

Susiję kvietimai