Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką mažinti pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas

Paramos priemonė1
VP3-3.4-ŪM-05-V

Kvietimo aprašymas

Pasiūlymas teikti paraišką mažinti pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2008 m. spalio 7 d.


Paraiška priimama VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje, adresu Vasario 16-osios g. 2/Gedimino pr. 38, LT - 01104 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-05-V priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 4-265 (Žin., 2008, Nr. 73-2839) bei Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr.4-289 (Žin., 2008, Nr. 81-3220) patvirtintu Valstybės projektų, siūlomų finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“ sąrašu.

Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.


Informaciją teikia projektų vadovė Rita Kriaučiūnienė
tel. (8 5) 268 74 24

el. paštas r.kriauciuniene@lvpa.ltLietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2008-09-16

Susiję kvietimai