Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-4.4-SM-01-V-02 teikti paraišką valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimui

Paramos priemonė1
VP2-4.4-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-11-30         Galioja iki: 2011-01-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-4.4-SM-01-V-02 teikti paraišką valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimui

2010 m. lapkričio 30 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti AB "Lietuvos geležinkeliai" projektu „Jungiamosios geležinkelių linijos Klaipėda – Pagėgiai infrastruktūros modernizavimas“. 

Paraiška pagal finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše Nr. VP2-4.4-SM-01-V-02 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2011 m. sausio 31 d. 12 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu Lvovo g. 25 (I pietinis įėjimas, IV a.) LT-09320 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi
LR susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-491 (Žin., 2008, Nr. 147-5922; 2009, Nr. 54-2150) patvirtintu VP2-4.4-SM-01-V priemonės „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu bei
LR susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-209 patvirtintu Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-4.4-SM-01-V-02.

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5838, (8 5) 266 5840, (8 5) 266 5832, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu egidijus.kondratavicius@tid.ltandrius.navickas@tid.lt.  LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2010-11-30

Susiję kvietimai