Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką turizmo rinkodaros ir informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidos veiklos skatinimui

Paramos priemonė1
VP3-1.3-ŪM-04-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-11-19         Galioja iki: 2011-01-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką turizmo rinkodaros ir informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidos veiklos skatinimui

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2011 m. sausio 15 dieną.

Paraiška priimama VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje, adresu Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius, Lietuva. 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-04-V priemonės „Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 4-467 (Žin., 2009, Nr. 118-5090) bei Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 4-696 (Žin., 2010, Nr. 114-5845, Nr. 130-6670) patvirtintu Valstybės planuojamų turizmo projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai VP3-1.3-ŪM-04-V priemonę „Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas“, sąrašu Nr. 05.

Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Jolanta Lukaševičienė,
tel. (8 5) 268 7459
el. paštas j.lukaseviciene@lvpa.ltLietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2010-11-19

Susiję kvietimai