Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo priemonę

Paramos priemonė1
VP3-2.1-SAM-04-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-12-16         Galioja iki: 2011-01-28        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo priemonę

2010 m. gruodžio 16 d. Viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.1-SAM-04-V-01 teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. sausio 28 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūroje, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-04-V priemonės „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR sveikatos apsaugo ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1042, bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-04-V priemonės „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas” sąrašu Nr. VP3-2.1-SAM-04-V-01, patvirtintu LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1059.

Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR sveikatos apsaugos ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovas Tomas Juška,
tel. (8 5) 251 4397,
faksas (8 5) 251 4401,
el. paštas t.juska@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-12-16

Susiję kvietimai