Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“

Paramos priemonė1
VP1-3.2-ŠMM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2011-01-05         Galioja iki: 2011-02-28        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“

2011 m. sausio 5 d. Lietuvos mokslų akademijai buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“ pagal Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. vasario 9 d. Paraiška „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ pagal Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. vasario 28 d.

 

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

 

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.2-ŠMM-02-V priemonės „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ Projektų finansavimo sąlygų aprašu bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2453.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

 

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

 

Informaciją teikia: Tomas Polka, tel. (8~5) 246 1393, faksas (8~5) 246 1395, el. p. tomas.polka@esf.lt; Inga Skupaitė-Breskuvienė, tel. (8~5) 246 1393, el. p. inga.skupaite@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-01-05

Susiję kvietimai