Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“

Paramos priemonė1
VP2-6.2-FM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2010-12-31         Galioja iki: 2011-04-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“

2010 m. gruodžio 31 d. LR Ūkio ministerijai ir LR Susisiekimo ministerijai išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-6.2-FM-02-V-04.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir 2011 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plane nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2011 m. vasario 28 d. (LR Ūkio ministerijos paraiška „ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas“) ir iki 2011 m. balandžio 15 d. (LR Susisiekimo ministerijos paraiška „ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir panaudojimo efektyvumo vertinimas“).

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi Projektų finansavimo sąlygų aprašu Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo priemonėms, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1K-254, bei 2011 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1K-383.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Finansų ministerija.

Informaciją teikia vyresnioji projektų vadovė Viktorija Leskauskienė,
tel. (8 5) 255 3382,
faksas (8 5) 251 4401,
el. paštas v.leskauskiene@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2010-12-31

Susiję kvietimai